הטבעת שמות

הטבעה אומנותית בזהב או בכסף  על ספרי קודש ועל מוצרי עור

כולל הקדשות והנצחות לעילוי נשמת ומזכרות לאירועים