רקמה ממוחשבת במקום על  מבחר ענק של כיסויי טלית ותפילין

רקמה שם והקדשה אישית על טליתות